หลักการชี้นำของเรา

หลักการชี้นำของเรา

ค่านิยม ความประพฤติ และพฤติกรรมของเรา

ฮั้วเชงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือกว่าซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของลูกค้าของเราด้วยการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา

 

ความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อลูกค้า

Huasheng มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่เราพยายามทำเรามุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจอย่างสอดคล้องและโปร่งใสกับลูกค้าของเราทุกคนลูกค้าให้ความไว้วางใจเราอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเป็นความลับชื่อเสียงของเราในด้านความซื่อสัตย์และการปฏิบัติที่เป็นธรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งในการได้รับและรักษาความไว้วางใจนี้ไว้

 

ธุรกิจของเราเริ่มต้นด้วยคนที่ยอดเยี่ยม

ใน Huasheng เราจู้จี้จุกจิกกับคนที่เราจ้างและเราจ้างคนที่มีใจเรามุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเราใส่ใจซึ่งกันและกัน การดูแลลูกค้าจึงเป็นเรื่องธรรมชาติ

 

จรรยาบรรณ

จรรยาบรรณของ Huasheng และนโยบายของ Huasheng ใช้กับกรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของ Huasheng ทุกคนในบริษัทได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้พนักงานแต่ละคนสามารถจัดการกับสถานการณ์ทางธุรกิจได้อย่างมืออาชีพและยุติธรรม

 

การกำกับดูแลกิจการ

ฮั้วเชงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการที่ดีของการกำกับดูแลกิจการและได้นำแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการมาใช้