หลักการชี้นำของเรา

หลักการชี้นำของเรา

ค่านิยม ความประพฤติ และพฤติกรรมของเรา

การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา Huasheng มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือกว่าที่ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพของลูกค้าของเรา

 

ความมุ่งมั่นของเราต่อลูกค้า

Huasheng มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่เราพยายามทำเรามุ่งหวังที่จะทำธุรกิจด้วยความสม่ำเสมอและโปร่งใสกับลูกค้าของเราทุกคนลูกค้าให้ความไว้วางใจเราเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเป็นความลับชื่อเสียงของเราในด้านความซื่อสัตย์สุจริตและข้อตกลงที่ยุติธรรมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการได้รับและรักษาความไว้วางใจนี้ไว้

 

ธุรกิจของเราเริ่มต้นจากคนเก่ง

ที่ฮั้วเช็ง เราพิถีพิถันกับคนที่เราจ้างและเราจ้างคนด้วยใจเรามุ่งเน้นที่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเราใส่ใจซึ่งกันและกัน การดูแลลูกค้าจึงเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

 

จรรยาบรรณ

หลักจรรยาบรรณของฮั้วเชงและนโยบายฮั้วเชงมีผลบังคับใช้กับกรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของบริษัทฮั้วเซิงทั้งหมดพวกเขาได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้พนักงานแต่ละคนจัดการกับสถานการณ์ทางธุรกิจอย่างมืออาชีพและเป็นธรรม

 

การกำกับดูแลกิจการ

Huasheng มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้นำแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการมาใช้